Nyheder

 

opdateret d.27/10 2004

 

NYT PRODUKT + NYE PRISER PÅ FLYT TIL MALMÖ

 

Bogen Flyt til Malmö er nu blevet til en E-book, dvs. når du køber og betaler for bogen, kan du downloade bogen i PDF format. Det er stadig muligt at betale med bank overførsel eller kreditkort på FlyttilMalmo.dk med en sikker og privat betaling faciliteret af Paypal. Se detaljer om betaling på bestillingssiden.

 

 

opdateret d.22/12 2003

 

NY BETALINGSMULIGHED PÅ FLYT TIL MALMÖ

 

Det er nu blevet muligt at betale med kreditkort på FlyttilMalmo.dk med en sikker og privat betaling faciliteret af Paypal. Se detaljer om betaling på bestillingssiden.

 

 

opdateret d. 20/12 2003

 

NYE SKATTEREGLER FOR ØRESUNDSBROEN

 

Danmark og Sverige har indgået en skatteaftale, der ventes at træde i kraft 1. januar 2004. For de dansk-svenske pendlere er der nogle afgørende fordele.

 

1) Et skattemæssigt fradrag for daglig passage af Øresundsbroen

2) Et fradrag for pensionsindbetalinger til institutter i bopælslandet.

3) Der er klarhed over hvor man betaler skat.

 

Første punkt uddybet: Man får nu et skattemæssigt fradrag for den daglige passage af Øresundsbroen - helt i stil med det fradrag, der eksisterer for Storebæltsbroens vedkommende. Dette fradrag er på Storebæltsbroen i øjeblikket 90 DKK. pr. passage i bil, og 15 DKK. pr. passage ved brug af kollektiv trafik. 

 

Skattefradraget på Øresundsbroen for de der bor i Sverige og arbejder i Danmark vil blive 50 DKK pr. enkelttur med bil eller MC og 8 DKK pr. enkelttur med tog eller bus. Det er indholdet i den danske skatteministers lovforslag, som Folketinget ventes at vedtage den 4. december.

 

Dette fradrag gør, at man som dansker, der bor i Sverige men arbejder i DK, får et skattefradrag svarende til 99% af Brobizz prisen, som i 2004 kommer til at koste 2.525 DKK for 50 enkelt ture. Du betaler selv 25 DKK!!! 

 

Som kollektivt rejsende med DSB koster et månedskort 1.200 DKK, dvs. hvis man regner med 50 enkelt ture som ovenfor bliver det månedlige fradrag på 400 DKK, hvilket svarer til 33%. Hvis du er studerende, koster et månedskort "kun" 648 DKK, dvs. fradraget svarer til 62% af billet prisen.

 

Som det kan ses af ovenstående, kommer de nye skatteregler især bilejeren til gode, hvilket er endnu en god grund til at flytte til Sverige og købe din drømmebil ;o) Husk at kilometer befordringsfradraget kommer oveni... Læs mere om dette i bogen!

 

Både Danmark og Sverige forpligter sig gensidigt til at give fradrag for broafgiften på Øresund. Fradraget beregnes med udgangspunkt i prisen for billigste periodeabonnement for henholdsvis bil og tog.

 

Hvis din arbejdsgiver betaler for din brobizz, skal du derimod som lønmodtager til at betale en ekstraskat. I Skatteministeriet følger man reglerne fra Storebæltsbroen, hvor en arbejdsgiverbetalt brobizz medfører beskatning hos lønmodtageren. Broafgiften bliver ikke betragtet som en udgift, der er nødvendig for at få bilen til at køre, men en udgift for at få lov til at køre en bestemt strækning, så derfor kan du ikke få skattefrihed på lige fod med andre arbejdsgiverbetalte udgifter ved kørsel i bil.

 

Andet punkt uddybet: pendlerne får fradrag for deres pensionsindbetalinger til institutter i bopælslandet. Eksempelvis kan en svensker med svensk pensionsopsparing, som får arbejde i Danmark, fortsætte med at spare op på sin svenske pensionsopsparing. Hidtil har man ikke kunnet opnå fradrag i den indkomstskat, man betaler til Danmark eller Sverige, men dette er nu muligt med fradraget for pensionsindbetalinger.

 

Tredie punkt uddybet: Der er nu klarhed over, hvor man betaler skat. Det gør man i det land, hvor man har sit arbejde. Dermed er der kun én selvangivelse, der skal udfyldes. Det sikres, at beskatningsretten til hele lønindkomsten tilkommer arbejdsgiverlandet, selv om visse dele af arbejdet udføres som eksempelvis hjemmearbejde eller tjenesterejser i bopælslandet.

 

 

Forside | Bolig | Transport | Malmö's Bydele | Nyheder | Bestil Bogen | Om Flyt til Malmö